Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven.


KTB header
     
  Jaarlijks zomerarrangement van vzw Kanaaltochten Brabant
op dinsdag 18 augustus 2020
gaat NIET door
 
     
     
 

Geachte lid, medewerker of genodigde,

Enige tijd terug hebben we u uitgenodigd om deel te nemen aan ons gekend zomerarrangement, dat dit jaar zou plaatsgrijpen op dinsdag 18 augustus, met een begeleid bezoek aan de historische site van Klein-Willebroek en een etentje tijdens een avondlijke boottocht op het Zeekanaal van Klein-Willebroek tot Vilvoorde. Voor de liefhebbers die de voorziene verplaatsing van Vilvoorde naar Klein-Willebroek niet per autocar maar per fiets wilden doen, werd een mooie fietstocht langs Zenne, Dijle en Rupel uitgewerkt. Uiteraard zouden we dit arrangement uitvoeren met inachtneming van alle toen geldende veiligheidsmaatregelen. Een tweede Corona-golf heeft de mooie vooruitzichten op dit attractieve arrangement echter doorkruist.

In overleg met onze voorzitter werd daarom ons zomerarrangement van dinsdag 18 augustus, dat ook de bedoeling had de onderlinge contacten tussen alle leden te bevorderen, geannuleerd.
Mede gezien de onlangs gewijzigde bepaling van een bubbel, waardoor het merendeel van de aanwezigen ook op de boot een onderlinge afstand van 1,5m zou moeten bewaren, ook bij de maaltijd, leek het ons niet aangewezen deze activiteit te laten doorgaan.
Omdat bovendien ook in de nabije maanden de onzekerheid troef blijft hebben we voor dit jaar geen nieuwe datum vooropgesteld. U zal ongetwijfeld begrip opbrengen voor deze beslissing.

Aarzel echter niet om tijdens deze zomer aan één of meerdere boottochten uit ons vaarprogramma 2020 deel te nemen. U kan daarbij als lid van Kanaaltochten Brabant de gratis tickets gebruiken die u overeenkomstig uw deelname aan de voorbije vergaderingen ontving.
Voor bijkomende info kan u steeds bij onze medewerkers of mezelf terecht.

Met de beste groeten,

Guido Moens
Gedelegeerd bestuurder
 
 
     
KTB logo

vzw Kanaaltochten Brabant
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel - TEL 02 203 14 59
contact@kanaaltochtenbrabant.be - www.kanaaltochtenbrabant.be
Volg Kanaaltochten Brabant ook op FacebookRivertours staat in voor de reservatie en logistieke uitvoering van het toeristisch vaarprogramma van
Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water, Boottochten Scheldeland, Op en Om de Dender en Circuits Brabant-Hainaut.
Volledig programma op www.rivertours.be


Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Volg ons op facebook!


U ontvangt deze mail omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen. Als organisatie geven we u
volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik door naar ons privacybeleid.