Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven.


KTB header
 
Uitnodiging

Jaarlijks zomerarrangement
voor leden, medewerkers
en genodigden van
vzw Kanaaltochten Brabant


donderdag 24 augustus 2017

Het kanaal tussen Vilvoorde, Brussel, Drogenbos en
Sint-Pieters-Leeuw


   
Op het programma

In de namiddag:
een combinatie van fietsen langs en varen op het kanaal in de Groene Gordel ten noorden
van Brussel (project ‘Watertrappen’).

's Avonds:
boottocht met diner op het kanaal van
Vilvoorde dwars door Brussel tot Ruisbroek
(Sint-Pieters-Leeuw), voor de leden van
Kanaaltochten Brabant en genodigden.

 
     
  Geachte mevrouw X,
Geachte heer Y,

In het kader van onze jaarlijkse ontmoetingsdag (of -avond) voor leden, medewerkers en genodigden van Kanaaltochten Brabant hebben we het genoegen u uit te nodigen tot de editie 2017 van ons ‘zomerarrangement’ op donderdag 24 augustus 2017. We starten op het kanaal in het centrum van Vilvoorde en eindigen aan het kanaal in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) in de omgeving van het station.
Voor het voorafgaand of aansluitend vervoer naar of van Vilvoorde en Ruisbroek worden speciale regelingen getroffen (zie verder).
Traditioneel wordt onze avondlijke boottocht met eenvoudig diner steeds voorafgegaan door een boeiende, niet-alledaagse waterbelevenis in de namiddag: dit jaar wordt het fietsen en varen in de gemeenten van de Groene Gordel ten noorden van Brussel.
Ook dit jaar durven we de genodigden voor onze avondboottocht de deelname aan het namiddagprogramma sterk aanbevelen.
Op onze namiddagactiviteit nodigen we ook medewerkers van de toeristische diensten, pers en afgevaardigden van grote toeristische en recreatieve verenigingen uit.

De AVONDACTIVITEIT met gratis diner voor de leden van Kanaaltochten Brabant en de genodigden bestaat dit jaar uit een boottocht van Vilvoorde-centrum, dwars door de Brusselse regio, waarna we ontschepen in de buurt van het NMBS-station Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).
Deze tocht, die steeds in een gemoedelijke en informele sfeer plaatsgrijpt zorgt steevast voor interessante contacten. We krijgen tevens de kans om de indrukwekkende en snelle metamorfose op de oevers van het ‘Zennekanaal’ vanaf het water te bekijken.
Een deskundige kanaalgids geeft daarbij uitleg en het is ook een traditie geworden dat we een of meerdere vooraanstaande personen uit de betrokken stad, regio of streek vragen bijkomende uitleg te geven over de nieuwe projecten en realisaties waar we langs varen.
Tijdens de avondtocht genieten we van een bescheiden etentje en een dessertenbuffet.
Detailprogramma avond >

De NAMIDDAGACTIVITEIT focust dit jaar op de interessante combinatie van fietsen en varen in de gemeenten van de Groene Gordel ten noorden van Brussel.
Onder leiding van Toerisme Vlaams-Brabant werkten de betrokken gemeenten in de voorbije maanden - op basis van het systeem van fietsknooppunten - verschillende fietsroutes en arrangementen uit waarbij het Zeekanaal, de Zenne en zijriviertjes als de Maalbeek in Grimbergen, als hoofdassen van het fietsen in deze streek kunnen fungeren. Talrijke toeristische attracties en horecabedrijven langs deze routes bieden er bovendien waardebonnen, kortingen en verfrissingen als extra stimulans aan.
Tijdens de fietstocht, waarbij we een specifiek uitgestippelde fietsroute van circa 35 km verkennen en uittesten, wordt tussen 12:00 en 13:00 aan de deelnemers een picknick aangeboden.
Detailprogramma namiddag >

Deze twee arrangementen worden GRATIS aangeboden aan de leden van de vzw Kanaaltochten Brabant, de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en van de provincie Vlaams-Brabant, aan de afgevaardigden van medewerkende partnerorganisaties en instanties én aan onze speciale genodigden.
Dit ontspannen én leerrijk netwerkgebeuren, waarbij wij ook uw partner uitnodigen (of een andere deelnemer van uw keuze), is allereerst bedoeld als dank voor de medewerking en steun die u namens uw gemeente, de provincie Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaams-Brabant, de Vlaamse Regering of uw organisatie verleent aan de werking van de vzw Kanaaltochten Brabant.
Tevens is het ook de bedoeling u nader te laten kennis maken met de arrangementen die ons samenwerkingsverband biedt aan het brede publiek.
Deze dag geeft ons tevens de mogelijkheid om achtergrondgegevens, evaluaties, aanpak en strategie voor onze toeristische programma’s toe te lichten. Thema’s die op 24 augustus zeker aan bod kunnen zijn: de Waterbus, het project 'Watertrappen', het project ‘IndustrieZenne’ (erfgoed), de fietssnelwegen op de jaagpaden, de aanleg van bruggen over het kanaal, de doortrekking van de fietspaden onder de bruggen in Brussel, de toeristisch-recreatieve ontwikkeling langs het water, enz.

Wij kijken er naar uit om u op 24 augustus te mogen verwelkomen!

Met de beste groeten,


Tom Dehaene,
Voorzitter Kanaaltochten Brabant
Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
Nicole Van Belle
secretaris
 
     
     
  Praktische info

Deelnemen kan:
- enkel aan de avondboottocht van Vilvoorde door Brussel tot Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)
  van 18:00 tot 21:00 OF
- enkel aan het namiddagprogramma fietsen en varen - project 'Watertrappen'
  van 11:00 tot 17:30 OF
- aan het volledige dagprogramma vanuit Vilvoorde/Ruisbroek van 11:00 tot 21:00

Detailgegevens vindt u via volgende linken:
- het namiddagprogramma met de fietstocht >
- de avondboottocht >

Het volledige arrangement is GRATIS, maar reservatie is noodzakelijk. Gelieve hiervoor het inschrijvingsformulier in te vullen en terug te mailen, ten laatste tegen 20/08/2017.

Klik op de linken voor een terugblik op onze vorige zomerevents:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016.
 
     
KTB logo vzw Kanaaltochten Brabant
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel - TEL 02 203 14 59
contact@kanaaltochtenbrabant.be - www.kanaaltochtenbrabant.be

Rivertours staat in voor de reservatie en logistieke uitvoering
van het toeristisch vaarprogramma van Kanaaltochten Brabant.
Volledig programma op www.rivertours.be


Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Volg ons op facebook!