Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven.


KTB header
     
  Uitnodiging

Jaarlijks zomerarrangement
voor leden, medewerkers en genodigden van vzw Kanaaltochten Brabant


op dinsdag 10 augustus 2021

Verkenning van de vaar- en fietsroute langs Zeekanaal en Zenne
tussen Vilvoorde en Klein-Willebroek

Plaats van vertrek en aankomst: Vilvoorde Steenkaai - halte Waterbus (nabij Brasserie Canal)
 
     
     
 

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag (of -avond) voor leden, medewerkers en genodigden koos Kanaaltochten Brabant dit jaar voor de verkenning van de vaar- en fietsroute langs het Zeekanaal en de Zenne tussen Vilvoorde, Grimbergen, Zemst, Kapelle-op-den-Bos, Mechelen en Willebroek.
Het aangeboden programma bestaat ook dit jaar opnieuw uit twee op elkaar volgende delen, waarbij het aanbevolen is - maar niet verplicht - om aan beide activiteiten deel te nemen.
We volgen strikt alle geldende Corona-maatregelen.

 
     
     
 

NAMIDDAGPROGRAMMA

De deelnemers worden in twee groepen verdeeld: de fietsers en de niet-fietsers.
In de namiddag (van 14u tot 17u) voorzien we een gegidste fietstocht van 27 km.
Plaats van afspraak: aan de halte van de Waterbus aan de Steenkaai/Havenstraat in Vilvoorde.
De groep van de niet-fietsers wordt vanaf 16.45u verwacht aan de halte van de Waterbus te Vilvoorde. Om 17u stipt vertrekt de autocar naar Klein-Willebroek waar om 17.30u het gemeenschappelijk programma voor alle deelnemers start.
De landschappelijk erg mooie fietstocht naar de historische site van Klein-Willebroek op het fietspad naast de Zenne, Dijle en Rupel is momenteel nog relatief weinig gekend maar heeft alles in zich om een heel belangrijke fietsroute te worden. De fietstocht wordt begeleid door een bezemwagen.
Tijdens de tocht maken we een korte halte in Zemst en brengen een bezoek aan de site van het Zennegat in Mechelen, waar Zenne, Dijle en het kanaal Leuven-Dijle samenvloeien. Daar krijgen we ook een zicht op het recent aangelegde overstromingsgebied. We zetten daarna onze weg verder langs de Dijle om in Rumst Dijle en Nete te zien samenvloeien tot wat vanaf dan ‘Rupel’ heet.
De fietstocht eindigt in Klein Willebroek omstreeks 17u. De fietsen worden per boot teruggebracht naar Vilvoorde.
In Klein-Willebroek komen om 17.30u ook de deelnemers toe die door de autocar om 17u in Vilvoorde werden opgepikt.

Bezoek aan de historische site van Klein-Willebroek
Vanaf 17.30u volgen de twee groepen een gezamenlijk programma met gegidst bezoek aan de site van Klein-Willebroek. Aansluitend neemt iedereen de boot van Klein-Willebroek naar Vilvoorde.

 
     
     
 

AVONDPROGRAMMA: boottocht van Klein-Willebroek tot Vilvoorde

De boottocht start om 18.30u stipt aan het Sasplein in Klein-Willebroek met een versassing in de sluis. Daarna vertrekt het passagiersschip De Ark richting Vilvoorde.
Naast een lekkere maaltijd wordt ook enige uitleg verschaft over de ontwikkelingen op het Zeekanaal en over de waterkant van de kanaalgemeenten waar we langs varen. Na een doorvaart van Willebroek en een versassing in de grote sluis van Zemst komen we omstreeks 21u aan in Vilvoorde. Einde van ons arrangement.
Het avondgedeelte is exclusief voor onze leden, medewerkers en genodigden, waartoe ook u behoort. Alle genodigden mogen ook hun partner of een tweede persoon naar eigen keuze meebrengen.

Dit zomerarrangement wordt u gratis aangeboden en is als het ware een bedanking voor de steun en medewerking die uw gemeente, provincie of organisatie verleent aan Kanaaltochten Brabant.
Wij kijken er al naar uit om u op dinsdag 10 augustus te mogen verwelkomen.

Schrijf in voor deze boeiende belevings- en ontmoetingsdag via
het online inschrijvingsformulier.

Met de beste groeten,

 
 
Tom Dehaene
voorzitter Kanaaltochten Brabant vzw
gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
Astrid Clymans
secretaris
 
     
KTB logo

vzw Kanaaltochten Brabant
secretariaat: Akenkaai 2bis, 1000 Brussel - TEL 02 203 14 59
maatschappelijke zetel: p/a Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde
contact@kanaaltochtenbrabant.be - www.kanaaltochtenbrabant.be
Volg Kanaaltochten Brabant ook op FacebookIn 2020 kon ons jaarlijks arrangement omwille van Covid-19 niet doorgaan.
Dit jaar hervatten we onze lange traditie en hopen u van harte te mogen verwelkomen!

Foto's van het jaarlijks zomerarrangement op 22/08/2018 vanuit Temse en
op 21/08/2019 vanuit Ruisbroek - vóór Corona (klik op de linken voor een volledig beeldverslag)

Rivertours staat in voor de reservatie en logistieke uitvoering van het toeristisch vaarprogramma van
Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water, Boottochten Scheldeland, Op en Om de Dender en Circuits Brabant-Hainaut.
Volledig programma op www.rivertours.be


Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Volg ons op facebook!


U ontvangt deze mail omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen. Als organisatie geven we u
volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik door naar ons privacybeleid.
Indien u dit soort uitnodigingen niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.